Obchodní podmínky

Vložt

Prodávající internetových stránek je :

Světlana Vávrová - www.vysivkyvysocina.cz
IČO: 62020242

Fakturační adresa:
Husova 97
539 52 Trhová Kamenice

Mobil: +420 774 711 719
E-mail: vysivkyvysocina@seznam.cz


Základní pravidla

 • Objednávky zasíláme standartně pouze na území ČR . Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky.

 • Odeslané objednávky považujeme za závazné.

 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Světlana Vávrová www.vysivkyvysocina.cz

 • Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží.

 • Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.

 • Pokud po odeslání objednávky potřebujete udělat změnu objednávky, nebo objednávku stornovat učiňte tak písemnou formou na vysivkyvysocina@seznam.cz a případně i telefonicky na číslo 774 711 719.

 • Při nákupu nad 3.000,- Kč je doprava zdarma.

 • Expediční náklady činí 100 Kč včetně DPH za 1 balík.

Záruka

 • Na zboží objednané na internetových stránkách www.vysivkyvysocina.cz poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek dle platných zákonů.

 • Záruka vrácení peněz - viz. Reklamační řád

Podmínky výměny zboží

 • Pokud si budete přát, vyměníme Vám zboží za jinou velikost či barvu.

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček).

 • Zákazník zašle vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího, zboží bude zpětně expedováno ve lhůtě uvedené u vybraného druhu zboží. Manipulační poplatek činí 100,- Kč.

Záruka vrácení peněz

 • Kupující (Týká se fyzických osob, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.) má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček).

 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.

 • Zákazníkovi bude vrácena celá částka zakoupeného zboží od které bude odečten expediční poplatek. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.

 • Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na bankovní účet, proto nám nezapomeňte sdělit číslo účtu na který chcete finanční prostředky poukázat.

Dodací lhůty

Naší snahou je vyřídit všechny objednávky co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Obvyklá doba dodání je 2 - 7 dní. V případě nedostatku některé položky objednávky nebo určité velikosti, barvy nebo typu zboží Vás budeme neprodleně informovat a dohodneme se na dalším postupu. Pokud není smluveno jinak, odesíláme objednávky kompletní.

Doprava zboží a způsob platby

Objednané zboží bude odesláno na uvedenou adresu jako balík české pošty, pokud nebude domluveno jinak.

Expediční náklady činí 100 Kč včetně DPH za 1 balík

Při nákupu nad 3.000,- Kč je doprava zdarma.

Osobní odběr lze uskutečnit: po dohodě na tel. 774 711 719 v Trhové Kamenici nebo Hlinsku
NENÍ MOŽNO ZAPLACENÍ PLATEBNÍ KARTOU.

Upřednostňujeme zálohovou platbu, případně platbu předem - u každé zakázky je domluvena individuálně.

Cena zboží

Vyhrazujeme právo na změnu internetových cen a to i bez předchozího oznámení. Zákazník bude o změně ceny vždy informován předem a bude mít samozřejmě možnost od kupní smlouvy odstoupit.

Ochrana dat

 • Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Česká pošta, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.

 • Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Reklamační řád

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď na email vysivkyvysocina@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 774 711 719. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré dokumenty, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, objednávku a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e- mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.